Bel mij terug

Een vraag of opmerking? Vul hier je telefoonnummer in, dan bellen wij je terug!

Facebook
Gratis kennismakingsgesprek

Advocatenkantoor Apistola
A. Apistola

Stationsplein 4 G
3331 LL Zwijndrecht
Tel.: 078 - 612 29 68
Fax.: 078 - 612 64 31
info@apistola.nl

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens deze spreekuren kunt u informatie verkrijgen over juridische onderwerpen in algemene zin. Ook kunt u in algemene zin informatie verkrijgen over een kwestie waarbij u zelf wellicht in directe of indirecte zin bent betrokken. U mag er vanuit gaan dat de door u aangedragen vraagstukken in algemene zin worden beantwoord.

U kunt als rechtzoekende terecht bij Advocatenkantoor Apistola voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek - dat een half uur tot een uur kan duren - kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren.

Aan uw bezoek van dit spreekuur zijn geen kosten verbonden.

Standaardtarief

Het uurtarief bedraagt tussen de € 170,00 en € 195,00 te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Dit tarief kan worden verlaagd indien daartoe redenen aanwezig zijn. Anderzijds kan het standaardtarief worden verhoogd in verband met de ingewikkeldheid van de zaak of in geval van spoed dan wel het voeren van procedures. Maandelijks wordt er (gespecificeerd) gefactureerd, zodat de cliënt zicht blijft houden op de kosten.

Indien u lid bent van Jurofoon (www.jurofoon.nl) krijgt u 10% korting op het uurtarief.

Vast bedrag

In bepaalde gevallen kan voor de behandeling van een zaak vooraf een vast totaalbedrag overeen worden gekomen.

Gesubsidieerde rechtbijstand

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Zij dienen dan wel een inkomen te hebben die de wettelijk vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt. Tevens is de cliënt daarbij in alle gevallen een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen. Actuele inkomensgrenzen en nadere informatie vindt u op http://www.rvr.org/.

U hoeft de toevoegingsaanvraag niet zelf te doen
De advocaat vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemen we een ‘toevoeging’. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend.

Wat is er nodig?
U neemt mee naar de advocaat:

  • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
  • uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
  • eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bekijken van uw zaak uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het lopende jaar. Dat noemen we het 'peiljaar'. Deze gegevens worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt. Voor het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen.

Vermogensgrenzen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Inkomensgrenzen
Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Wat de inkomensgrenzen zijn, kunt u zien op www.rvr.org

Een ander 'peiljaar' vragen
De Raad kijkt dit jaar voor uw inkomen en vermogen naar uw situatie van twee jaar geleden. Maar als u daarna opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te verleggen. Het formulier Peiljaarverlegging kunt u downloaden van de website www.rvr.org.

Andere normen voor een 'licht advies'
Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan gelden daar andere inkomens- en vermogensnormen voor en een afwijkende eigen bijdrage.

Overige kosten

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffie-en deurwaarderskosten voor procedures. Bij betalende zaken wordt voorts een vergoeding van de kantoorkosten van 6 %. berekend (kosten van porti, faxen, telefoon e.d.).