Cursussen advocatuur

Advocatenkantoor Apistola te Zwijndrecht organiseert jaarlijks PO-cursussen voor advocaten. Het betreft hier cursussen binnen het familie-en jeugdrecht en strafrecht op basis van 4 onderwijs uren op academisch niveau. De vele cursisten hebben de cursussen doorgaans als goed tot uitstekend beoordeeld.

De academische Docent(e) organiseert inhoud van het onderwijs. Ons onderwijs kenmerkt zich door aansluiting bij de actualiteiten m.b.t. wetgeving en jurisprudentie en de brug naar de juridische praktijk. De docent(e) beziet welke didactische werkvormen hij/zij hanteert. Het onderwijsmateriaal dat hij/zij gebruikt is actueel, van kwalitatief niveau en sluit aan bij de laatste ontwikkelingen in het werk. De docent stimuleert ook de deelnemende advocaten Er wordt gebruik gemaakt van power point presentaties, readers met wetgeving, jurisprudentie en artikelen. Binnen de cursussen is er aandacht  voor spelende praktijkervaringen van deelnemende advocaten. Er is voldoende ruimte voor interactie tussen de docent en de deelnemende advocaten. De cursus draagt ook goed bij aan de collegialiteit van de deelnemende advocaten.

Deelnemende cursisten ontvangen vooraf de te behandelen onderwerpen en het cursusmateriaal zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. In het kadervan de cursus is de mogelijkheid voor het stelen van vragen. veelal wordt door de deelnemende docent(e) gebruik gemaakt van casussituatie, ook n.a.v. vragen van deelnemers, en wordt deelnemers gevraagd de casus te bezien en wordt deze nadien door de docent klassikaal besproken met de deelnemers.

Docenten worden geselecteerd op basis van hun academische en praktijk ervaring binnen de genoemde rechtsgebieden. Als docenten treden op universitaire docenten, dan wel gespecialiseerde advocaten. Beide hebben met elkaar gemeen dat zij brede ervaring hebben op het gebied van het geven van cursussen aan advocaten.

Kwaliteitsbewaking vindt plaats op inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch vlak. De kwaliteitsbewaking vindt in eerste instantie plaats door middel van uitgebreide schriftelijke evaluaties en mondelinge evaluaties.

Klik op onderstaande flyer om de flyer te downloaden als PDF.