Rechtsgebieden

Mr. Apistola behandelt als advocaat de navolgende zaken:

Familie- en jeugdrecht

 • Echtscheiding (eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek) / opstellen echtscheidingsconvenant / ouderschapsplan
 • Advisering / opstellen verzoekschriften / verweerschrift / aanvangen procedures bij rechtbank (ook kort geding) en Gerechtshof
 • Bijstand terzake van verzoeken voorlopige voorzieningen bij echtscheiding
 • Omgangsregeling / verdeling zorg –en opvoedingstaken (advisering, wijziging of vaststelling van)
 • Gezag (gezamenlijk / eenhoofdig) (advisering, wijziging of vaststelling van)/geschillen m.b.t. uitvoering van gezag
 • Beëindiging / ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontkenning / erkenning vaderschap; vaderschapsactie
 • Voornaamswijziging
 • Beëindiging samenwoning (afwikkeling samenlevingsovereenkomsten)
 • Verdeling huwelijksgemeenschap (boedelverdeling)/ huwelijkse voorwaarden
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing / schriftelijke aanwijzingen bureau jeugdzorg
 • Partner-en kinderalimentatie (berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie)

Lees verder

 

Jeugdrecht

advocatenkantoor Apistola verleend rechtsbijstand terzake van :

verzoeken tot ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing door raad voor de kinderbescherming en Bureau jeugdzorg

machtiging gesloten jeugdzorg

verzoeken tot beeindiging van het gezag

beroep tegen schriftelijke aanwijzingen

omgangsregelingen

 

Rechtsgebieden