Rechtsgebieden

Strafrecht

 • Vermogensdelicten (diefstal, afpersing, oplichting, valsheid in geschrift, witwassen, fraude, mensensmokkel, deelneming aan een criminele organisatie)
 • Geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging en afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving); straatroven, gewapende overvallen, plofkraken. Verder stalking en smaad / laster
 • Zedendelicten (aanranding, verkrachting, bezit kinderporno)
 • Levensdelicten (moord, doodslag, poging en medeplegen)
 • Opiumwet delicten (betrokkenheid bij handel / in- en uitvoer / productie van soft- en harddrugs, hennepteelt, cocaine, drugshandel)
 • Ontnemingszaken (wederrechtelijk verkregen voordeel, pluk ze wetgeving)
 • Jeugdstrafrecht (bijstand van minderjarige in strafzaken) / adolescentenstrafrecht)
 • Bijstand tijdens politieverhoor en bijstand bij voorgeleidingen bij de rechter-commissaris en raadkamer over gevangenhouding, gevangenneming en schorsing.
 • Zaken op het gebied van verboden wapenbezit (Wet wapens-en munitie)
 • Zaken op het gebied van uitlevering (uitleveringswet, WETS en WOTS) en overlevering (Europees arestatiebevel)
 • TBS zaken/-verlengingen
 • Vordering tenuitvoerlegging (tul) / omzetting taakstraf

Rechtsgebieden