Rechtsgebieden

Mr. Apistola behandelt als advocaat de navolgende zaken:

Familie- en jeugdrecht

 • Echtscheiding (eenzijdig of op gemeenschappelijk verzoek) / opstellen echtscheidingsconvenant / ouderschapsplan
 • Advisering / opstellen verzoekschriften / verweerschrift / aanvangen procedures bij rechtbank (ook kort geding) en Gerechtshof
 • Bijstand terzake van verzoeken voorlopige voorzieningen bij echtscheiding
 • Omgangsregeling / verdeling zorg –en opvoedingstaken (advisering, wijziging of vaststelling van)
 • Gezag (gezamenlijk / eenhoofdig) (advisering, wijziging of vaststelling van)
 • Beëindiging / ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Ontkenning / erkenning vaderschap; vaderschapsactie
 • Voornaamswijziging
 • Beëindiging samenwoning (afwikkeling samenlevingsovereenkomsten)
 • Verdeling huwelijksgemeenschap (boedelverdeling)/ huwelijkse voorwaarden
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing / schriftelijke aanwijzingen bureau jeugdzorg
 • Partner-en kinderalimentatie (berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie)

Strafrecht

 • Vermogensdelicten (diefstal, afpersing, oplichting, valsheid in geschrift, witwassen, fraude, mensensmokkel, deelneming aan een criminele organisatie)
 • Geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging en afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving); straatroven, gewapende overvallen, plofkraken. Verder stalking en smaad / laster
 • Zedendelicten (aanranding, verkrachting, bezit kinderporno)
 • Levensdelicten (moord, doodslag, poging en medeplegen)
 • Opiumwet delicten (betrokkenheid bij handel / in- en uitvoer / productie van soft- en harddrugs, hennepteelt, cocaine, drugshandel)
 • Ontnemingszaken (wederrechtelijk verkregen voordeel, pluk ze wetgeving)
 • Jeugdstrafrecht (bijstand van minderjarige in strafzaken) / adolescentenstrafrecht)
 • Bijstand tijdens politieverhoor en bijstand bij voorgeleidingen bij de rechter-commissaris en raadkamer over gevangenhouding, gevangenneming en schorsing.
 • Zaken op het gebied van verboden wapenbezit (Wet wapens-en munitie)
 • Zaken op het gebied van uitlevering (uitleveringswet, WETS en WOTS) en overlevering (Europees arestatiebevel)
 • TBS zaken/-verlengingen
 • Vordering tenuitvoerlegging (tul) / omzetting taakstraf

Rechtsgebieden