Rechtsgebieden

Huurrecht

 • Procedures m.b.t. de beëindiging van een huurovereenkomst
 • Onderhoudsproblemen van het gehuurde
 • Overige procedures betreffende de huur en verhuur van woonruimte/bedrijfsruimte
 • Overeenkomsten
 • Geschillen huurder en verhuurder
 • Achterstallige huurbetalingen
 • Ontruiming
 • Achterstallig onderhoud of gebreken aan de huurwoning
 • Geschillen omtrent de hoogte van de huurprijs
 • Onderhuur
 • Medehuurderschap

Bestuursrecht/Sociaal verzekeringenrecht

 • weigering/intrekking/ terugvordering bijstandsuitkering
 • weigering WW-uitkering
 • geschillen met het UWV of SVB
 • o.a. Zw (ziektewet)/WIA (arbeidsongeschiktheid)/Wajong/PGB
 • opstellen en indienen van bezwaarschriften/beroepschriften en bijstand bij hoorzittingen/zittingen bij rechterlijke colleges

Strafrecht

 • Vermogensdelicten (diefstal, afpersing, oplichting, valsheid in geschrift, witwassen, fraude, mensensmokkel, deelneming aan een criminele organisatie)
 • Geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging en afpersing, wederrechtelijke vrijheidsberoving); straatroven, gewapende overvallen, plofkraken. Verder stalking en smaad / laster
 • Zedendelicten (aanranding, verkrachting, bezit kinderporno)
 • Levensdelicten (moord, doodslag, poging en medeplegen)
 • Opiumwet delicten (betrokkenheid bij handel / in- en uitvoer / productie van soft- en harddrugs, hennepteelt, cocaine, drugshandel)
 • Ontnemingszaken (wederrechtelijk verkregen voordeel, pluk ze wetgeving)
 • Jeugdstrafrecht (bijstand van minderjarige in strafzaken) / adolescentenstrafrecht)
 • Bijstand tijdens politieverhoor en bijstand bij voorgeleidingen bij de rechter-commissaris en raadkamer over gevangenhouding, gevangenneming en schorsing.
 • Zaken op het gebied van verboden wapenbezit (Wet wapens-en munitie)
 • Zaken op het gebied van uitlevering (uitleveringswet, WETS en WOTS) en overlevering (Europees arestatiebevel)
 • TBS zaken/-verlengingen
 • Vordering tenuitvoerlegging (tul) / omzetting taakstraf