Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg gedaald

Het aantal jongeren dat in instellingen voor gesloten jeugdzorg verblijft, is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In totaal zaten in het afgelopen jaar 2112 jongeren in de gesloten jeugdzorg; in 2017 waren dat er 2254. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage Plaatsingsgegevens gesloten jeugdzorg. Na jaren van stijging ligt het aantal nu weer ongeveer op het niveau van voor 2015.

Deze cijfers zeggen niet alles, zo zegt de directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut: ‘We weten dat veel jongeren nu in de gesloten jeugdzorg terechtkomen omdat het in een eerder stadium niet gelukt is hen passende zorg te bieden. Ook weten we dat jongeren in de huidige gesloten jeugdzorg nog steeds niet de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben.’