Tarieven en kosten advocaat

Gratis kennismakingsgesprek

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek kunt u informatie verkrijgen over  onderwerpen m.b.t. het familierecht en jeugdrecht in algemene zin en over de kosten advocaat. Ook kunt u in algemene zin informatie verkrijgen over een kwestie waarbij u zelf wellicht in directe of indirecte zin bent betrokken. U mag er vanuit gaan dat de door u aangedragen vraagstukken in algemene zin worden beantwoord. U kunt als rechtzoekende terecht bij Advocatenkantoor Apistola voor een gratis kennismakingsgesprek. In dat gesprek – dat maximaal een half uur duurt – kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren.

kosten advocaat: standaardtarief

Het standaard uurtarief bedraagt EUR 210,- ex BTW per uur , ex 6% kantoorkosten en ex overige kosten.  Maandelijks wordt er (gespecificeerd) gefactureerd, zodat de cliënt zicht blijft houden op de kosten advocaat.

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. De hoogte van de kosten van het griffierecht hangt onder meer af van de procedure en uw rol in de zaak.

Vast bedrag

In bepaalde gevallen kan voor de behandeling van een zaak vooraf een vast totaalbedrag overeen worden gekomen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand/ kosten

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging/advocaat van onvermogen). Zij dienen dan wel een inkomen te hebben die de wettelijk vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt. Tevens is de cliënt daarbij in alle gevallen een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen. Actuele inkomensgrenzen en nadere informatie vindt u op https://www.rvr.org/.

U hoeft de toevoegingsaanvraag niet zelf te doen

De advocaat vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit noemen we een ‘toevoeging’. Deze aanvraag moet vooraf worden ingediend.

Wat is er nodig?

U neemt mee naar de advocaat:

  • een kopie van een identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
  • uw burgerservicenummer, ook van uw eventuele partner;
  • eventuele stukken over het conflict, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bekijken van uw zaak uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het lopende jaar. Dat noemen we het ‘peiljaar’. Deze gegevens worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt. Voor het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen.

Vermogensgrenzen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingsvrije vermogen. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Inkomensgrenzen

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Wat de inkomensgrenzen zijn, kunt u zien op https://www.rvr.org/.

Een ander ‘peiljaar’ vragen

De Raad kijkt dit jaar voor uw inkomen en vermogen naar uw situatie van twee jaar geleden. Maar als u daarna opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te verleggen. Het formulier Peiljaarverlegging kunt u downloaden van de website https://www.rvr.org/.

Andere kosten advocaat/ normen voor een ‘licht advies’

Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan gelden daar andere inkomens- en vermogensnormen voor en een afwijkende eigen bijdrage.

Overige kosten advocaat

Naast het uurtarief kunnen kosten verschuldigd zijn voor inlichtingen uit het bevolkingsregister en griffierecht-en deurwaarderskosten voor procedures.

Rechtsgebieden