De Rechtspraak en het coronavirus

Ook de Rechtspraak past zijn manier van werken aan door het coronavirus. De rechtbanken, hoven en bijzondere colleges werken door, zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen. Sinds 11 mei zijn rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk, als de fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit. Er is een algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken en gerechtshoven momenteel omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus. Voor een aantal rechtsgebieden zijn er tijdelijke regelingen vastgesteld. Daarnaast is er voor enkele rechtsgebieden extra informatie beschikbaar. (www.rechtspraak.nl)