Auteur: André Apistola

De rechter of officier die een zaak behandelt, kijkt eerst of deze zich leent voor mediation. Als dat zo is, doet hij een mediationvoorstel aan partijen. Dat heeft tot doel partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen, waar ze beiden achter staan....

Jaarlijks krijgen zo’n 3500 tot 5200 kinderen te maken met een complexe echtscheiding van hun ouders. Er komt steeds meer aandacht voor de positie van deze kinderen. Ook de rechtspraak probeert een rolte spelen die de belangen van de kinderen zoveel mogelijk beschermt en veiligstelt. In...

Rotterdam, 30 november 2017 In Rotterdam is vorige week het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van rechtszaken over huiselijk geweld. ‘Dat is een groot probleem, waar vaak een heel gezin onder lijdt’, zegt rechter Erik-Jan Stalenberg. ‘Wij zien regelmatig dat er meer speelt in zo’n...

Per 1 maart 2017 bestaat een wettelijk recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. In de praktijk bestond dit recht al sinds 1 maart 2016 op grond van een uitspraak van de Hoge Raad. Twee knelpunten In aanloop naar de invoering heeft de NOvA, samen...

Het percentage verdachten in voorlopige hechtenis is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer. Het aantal verdachten dat doorstroomt naar het tweede deel van het voorarrest (voorlopige hechtenis) is stabiel gebleven: zo’n 4,5 procent van de verdachten die...