Wet herziening partneralimentatie: inwerkingtreding op 1 januari 2020

De minister voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer medegedeeld dat het kabinet de door de Eerste Kamer aanvaarde Wet herziening partneralimentatie voor bekrachtiging door de Koning voordraagt. Daarna wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.