Naleving van contact/omgangsregelingen na scheiding

Op 18 januari 2019 heeft de minister van rechtsbescherming het onderzoeksrapport ‘Naleving van contact/omgangsregelingen na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kinderen hebben last van ouders die afspraken over contact en omgang niet nakomen. In het onderzoek is gekeken naar oorzaken en oplossingen voor dit probleem. Uit het onderzoek blijkt dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. Het gaat niet alleen om het maken van afspraken op zich. Het ouderschapsplan is juist een middel om communicatie tussen ouders te verbeteren en conflicten te voorkomen of op te lossen in het belang van de kinderen. De oplossing voor omgangsproblematiek ligt niet in het strafrecht, maar in het op maat ondersteunen van ouders.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC en op 24 januari 2019 in de Tweede Kamer besproken.